top of page

Samtal / Psykoterapi

Anställda som går igenom en livskris, har problem i relationer eller lider av depression och ångest, kan behöva ta sig dit snabbt. Detta är en utmaning att uppnå inom den offentliga sektorn. Många företag ingår därför dyra avtal med privata försäkringar.  

 

Psykoterapi/samtal kan vara mycket användbart när du känner att du har fastnat lite, ställs inför en utmanande situation eller beslut. 

 

Det kan vara så att medarbetaren behöver stöd och vägledning eller helt enkelt någon att prata med om saker som kan vara svåra och att diskutera med sina närmaste. 

 

Det handlar ofta om att förändra negativa tankar eller ändra beteendemönster. Det kan även gälla relationer, känslomässiga problem eller annat som gör det svårt att orka med vardagen eller nå mål man själv satt upp.

Varför?

Anställda som går igenom en livskris, har problem i relationer eller lider av depression och ångest, kan behöva ta sig dit snabbt. Psykoterapi/samtal kan vara mycket användbart när du känner att du har fastnat lite, ställs inför en utmanande situation eller beslut. 

2

Hur?

Det kan vara så att medarbetaren behöver stöd och vägledning eller helt enkelt någon att prata med om saker som kan vara svåra och att diskutera med sina närmaste. 

3

När?

Vi erbjuder specialavtal till företag där vi garanterar att anställda får ett samtal inom 24 timmar.  

4

Var?

Samtal sker per telefon, som videokonferens, på företaget eller på klinikerna på Straume eller Hellesøy, allt efter överenskommelse. 

Tryck på knappen för att få ett erbjudande och boka tid

bottom of page