top of page

 

Christina Isdahl

Jag heter Christina Isdahl, är ägare till Fin Balanse och jobbar som Mentaltränare och Stressterapeut. Jag är även utbildad i Hypnoterapi (godkänd av Hälsodirektoratet och American Board of Hypnotherapy), Thought Field Therapy (TFT) och den internationellt erkända metoden EFT (Emotional Freedom Technique). Vidare är jag utbildad yogalärare i Yin Yoga, Klassisk Yoga och Yoga Nidra och jag har även flera utbildningar inom healing, samt inom meditation, andning och mindfulness. Jag är utbildad massageterapeut och utbildar mig vidare till muskelterapeut.

 

Jag är specialiserad på stresshantering och att hjälpa människor som blivit utbrända, slagit i väggen eller fortfarande kämpar med utmattning efter sjukdom. Jag har en unik förmåga att hitta grundorsaken till utmaningar, det vill säga jag går djupare än att bara arbeta med symtomen och jag arbetar holistiskt. Det gör att jag har ett helhetsgrepp när det kommer till fysiska besvär och psykiska och känslomässiga utmaningar. I dagens samhälle tenderar vi att separera symptom, som om vi antingen är vår kropp eller vårt sinne, men vi vet alla att det hänger ihop. Därför måste också människan som helhet behandlas, eller helst ges möjlighet att kunna hjälpa sig själv. 

 

En stor del av arbetet handlar om att vända tankemönster och lära sig att ta kontroll över tankar och på så sätt ta kontroll över känslor och handlingar. Jag tror på att hjälpa andra och att hjälpa mig själv. När vi skaffar oss kunskap och insikt kan vi ta ansvar för vårt eget liv och hälsa, vilket är betydligt mer stärkande än när vi för över ansvaret till terapeuten. Ett bra engelskt ord för det arbete vi gör tillsammans med kunden är empowerment. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar empowerment i hälsofrämjande arbete som "en process som gör det möjligt för människor att ha större kontroll över faktorer som påverkar deras hälsa".

 

Jag föredrar därför att undervisa snarare än att behandla eftersom jag ser värdet av att lära människor hur de kan hjälpa sig själva (och de runt omkring dem), hur de tar tillbaka sin makt i motsats till att avstå från ansvaret till en terapeut. Vid speciella omständigheter kan jag även ge behandling som då kan avtalas direkt.

 

Jag använder andnings- och avslappningstekniker i undervisningen, så att klienterna lär sig det och kan träna och träna på det hemma. Jag håller regelbundna yogaklasser eller privata PT yogaklasser för dig som vill etablera sin egen yogapraktik hemma.

 

Jag har över 15 års erfarenhet av ledning, 7 års erfarenhet som företagare och nära 25 års erfarenhet av att nå resultat genom rätt tankesätt. Jag har själv blivit utbränd inte mindre än två gånger (!) och har haft neuroborrelios och långcovid. Därför vet jag mycket väl hur det känns när kroppen inte fungerar, huvudet ligger under armen och hur mycket viljestyrka du än använder så kan du bara inte ta det du ville eller gjorde innan. 

 

Som tur är lever jag idag i balans och utan större stress, trots att jag driver företag, undervisar, jobbar med flera projekt och har familj och barn. Detta eftersom jag genom alla mina olika utbildningar och erfarenheter har skaffat mig kunskap och använt bra verktyg för att hantera livets utmaningar. Och det är just de verktygen jag brinner för att dela med andra som är i samma situation. 

 

Varje år hjälper jag hundratals människor att klara av livet och vardagens stress, hitta lugn och förändra sina tankemönster/tänkesätt för ett bättre liv. 

 

 

Detta är vad våra kunder säger

Alla borde ha en Christina tillgänglig i sitt liv! Jag är en helt annan person idag än jag var när jag började på kursen. Tack så mycket!

Kvinna 27 år

bottom of page