top of page

Från utbränd och långtidssjukskriven till ett liv i balans

För chefer som varit sjukskrivna i mer än 6 månader! Varaktighet 3+3 månader. VIP - få platser.  

Resultatinriktat lärande

För dig som har en chefstjänst (med eller utan personalansvar), varit långtidssjukskriven i mer än 6 månader med utbrändhet och vill återgå till arbetet. Du har försökt länge på egen hand men utan större framsteg. Tiden rinner iväg när det gäller  sjuklönen upphör snart och du känner dig fysiskt och psykiskt absolut inte redo att återgå till jobbet även om viljan finns. Kursen är utformad för att du ska komma tillbaka i arbete inom 3 månader, men du har utökad tillgång och uppföljning i 3 månader extra.

2

Gör det med andra

Vi har löpande antagningar men det finns få platser och intresserade deltagare måste fylla i ett ansökningsformulär och genomföra en intervju i förväg.Vi garanterar inte att alla kommer in men vi försöker hjälpa så många som möjligt hela tiden.  ;

image.jpg

Jeg vil søke om plass

Takk for din henvendelse!

bottom of page