top of page

 

Vad är utbrändhet?

Idag betraktas inte utbrändhet som en sjukdom utan som ett yrkesfenomen.

 

Världshälsoorganisationen definierar utbrändhet i ICD-11 som ett syndrom som beror på kronisk stress på jobbet som inte har lyckats hanteras.

 

Utbrändhet definieras ofta som en långvarig arbetsrelaterad stressreaktion som vanligtvis orsakar både fysiska och psykiska problem. Ofta är det resultatet av en process som har pågått i flera åroch som oftast börjar med trötthet, spänningar och muskelvärk.

 

Tecken på utbrändhet

Typiska symtom är en känsla av att vara känslomässigt och mentalt utmattad, överbelastad, tömd på energi, trött och deprimerad. Utbrändhet leder också till nedsatt prestationsförmåga, vilket kan påverka vardagliga aktiviteter i hemmet.

 

När man beskriver utbrändhet är det tre termer som är centrala;

 • Känslomässig utmattning
 • Känslomässig distansering
 • Minskad personlig prestation

Andra typiska egenskaper kan vara;

 • Huvudvärk, spända muskler, tryck över bröstet, hjärtklappning, illamående eller yrsel
 • Ändrat sömnmönster – du sover mer eller mindre än tidigare
 • Ändrad aptit
 • Mag/tarmproblem
 • Man blir lätt sjuk
 • Alienation av arbetsaktiviteter
 • Trötthet och trötthet på jobbet och när arbetsdagen är över
 • Förlust av arbetstillfredsställelse. Negativ eller frustrerad i förhållande till det arbete du utför, arbetsplatsen och kollegorna
 • Fysisk trötthet. Har inte lust att göra så mycket på fritiden.

 

bgImage

Utbrändhet kan drabba människor i alla yrkesgrupper

 

Skillnad mellan stressad och utbränd

Utbrändhet är inte detsamma som stress. Beroende på din typ av personlighet kan du reageraär positiva till stress. Faktum är att vissa människor tycker att lite stress hjälper dem att känna sig mer produktiva och motiverade.  

För mycket stress och press å andra sidan kan leda till utbrändhet. I de fallen kommer du att känna dig, som uttrycket antyder, utbränd. Så även om stress i små mängder kan vara positivt, anses utbrändhet vara negativ. 

bottom of page