top of page

Vad kan behandlas?

Vad kan behandlas?

Stress/överväldigande

Är du på konstant beredskap? Känner du att du inte räcker till eller att du har på dig alldeles för mycket? Försöker du ta ansvar för andra människor, deras känslor och reaktioner? Föredrar du att göra allt själv för då har du kontroll på att det görs ordentligt? Känner du dig obekväm i din egen tystnad och vill hellre stänga av dig framför tv:n än att gå och lägga dig tidigt?

Kanske blir du ofta förkyld eller blir sjuk när du äntligen har semester och kan koppla av. Och när du behöver vila, ligger du ner och scrollar genom sociala medier eller tittar på streamingtjänster?

Känner du att du är på fel väg eller att du inte riktigt vet vad du vill, för att du sätter alla andras behov före dina egna?

Återigen handlar det om att ta tillbaka kontrollen, lugna ner sig och hitta balans i ditt eget liv!

 

Ångest/oro/depression

Ångest, rastlöshet och depression är något som kännetecknar de flesta ibland i större eller mindre utsträckning.  De flesta upplever att både energi och humör går upp och ner i perioder, men ibland blir det så hämmande att vi inte klarar av att gå vidare utan hjälp. Ångest är en fruktan, rädsla och mest kopplat till något osäkert, oförutsägbart, något vi inte kan kontrollera.

Kanske gör vi allt för att undvika obehag och det som öser ut ångesten och ibland ångesten för ångesten blir det värsta. Ångest, rastlöshet och depression är något vi känner starkt i kroppen rent fysiskt och då tjänar vi på att jobba med det på ett fysiskt plan också. 

Mentalt handlar det om att ta tillbaka kontrollen och bemästra sitt eget liv. Lär dig känna igen triggers, ta fram negativa tankar i ljuset och titta på det från andra vinklar och programmera om de tankarna. Ta reda på vilka relationer som är bra för oss och vilka som dränerar oss på energi. Att andras reaktioner är deras ansvar och inte vårt. Behöver du jobba med din självkänsla och känna att du duger och är VÄRDIG. Det kan vi hjälpa dig med, men du måste vara beredd att anstränga dig och jobba på dig själv!

 

Trauma

Trauma kan vara stora eller små händelser där obearbetade känslor har satt spår hos oss. Ibland hindrar det oss från att gå framåt eller leva som vi verkligen vill. Ibland vet vi inte ens varför det är så, vi vet bara att vi förstör oss själva eller hindrar oss själva från att lyckas, kanske triggas vi av något, och vi vet att det är en nackdel för oss.

När vi arbetar med trauma både fysiskt och med det omedvetna uppnår vi ofta snabbare och bättre resultat än genom enbart samtal. Detta eftersom vi skapar en trygg plattform där det medvetna och omedvetna kan arbeta mot samma mål, istället för att vara i konflikt.

 

Sömnproblem

Att uppleva sömnproblem är något vi alla gör då och då. Men att gå utan tillräckligt med sömn över tid är fruktansvärt och bara de som verkligen har upplevt dålig sömn under lång tid vet hur utmattande och nästan försvagande det kan vara. Sömnproblem kommer ofta tillsammans med och från racing tankar, det kan utlösas av trauman eller tillbakablickar, men även depression, rastlöshet, oro och sjukdom kan leda till sömnsvårigheter.

 

Viktminskning/Viktkontroll

Många människor har en stark önskan att ha bättre kontroll över sin vikt. Det kan finnas många anledningar till att du känner att du inte har den vikt du vill ha, men till skillnad från de allra flesta dieter och behandlingsmetoder är vår viktigaste uppgift att hitta grundorsaken till viktproblemen. Om vi upptäcker att det finns trauman och eventuellt känslor som är kopplade till problemen. sedan använder vi olika metoder för att ta bort blockeringar och mentala sabotörer. Den berörda personen lär sig också känna igen triggers och hur man använder tekniker de har lärt sig när utmaningar eller drifter uppstår. Vi kan arbeta med det omedvetna och åstadkomma de önskade inre förändringarna, så att det inte blir en kamp med viljestyrka.

 

Missbruk

Beroende kan kopplas till socker, alkohol och andra droger, snus eller rök, shopping, spel, men kan också vara ett beroende av sociala medier, träning eller annat. Den gemensamma nämnaren är att missbruket sträcker sig bortom livet och att du känner att det styr dina tankar och beteende i alldeles för hög grad.

 

Prokrastinering/Motivation

Inom elitidrott anses utvecklingen av mentala färdigheter vara lika viktig som den fysiska träningen. Detta är ingen tillfällighet, eftersom våra mentala färdigheter bidrar till vår framgång eller misslyckande beroende på hur vi använder dem. Vi människor har en otrolig potential som de allra flesta människor inte utnyttjar fullt ut. Med rätt verktyg kan mental träning se till att du presterar bättre, når de mål du sätter upp och att du bibehåller din motivation över tid. Problem med prokrastinering och självsabotage är något de flesta känner till, men det kan undvikas när vi tar bort motstånd i det omedvetna.  

 

Fobier/flygrädsla/rädsla

Fobier är en irrationell rädsla för något som inte nödvändigtvis är så farligt. Ändå känns det väldigt överväldigande och det kan vara otroligt hämmande. Fobi för vatten, spindlar, ormar, höjder, insekter, tunnlar, broar, spyor är något som ofta är fördelaktigt att arbeta med på det omedvetna planet, då det medvetna jaget oftast vet att rädslan är irrationell, men den finns där ändå.

 

Att hantera livet/Relationer/Sorg

Ibland är vi helt fast, det känns som att vi varken kan gå framåt eller bakåt. Det kan vara ett förhållande som helt enkelt inte fungerar bra och vi inte vet hur vi ska vända på det. Det kan vara så att vi har förlorat en person som stod oss nära och även om det har gått relativt lång tid så känner vi inte att vi orkar gå vidare. Eller så kan det vara så att vi står inför stora eller svåra beslut och behöver någon att prata med och bolla idéer med, som kan se saker lite utifrån. 

 

Smärta/spänningar

Smärta och fysiska spänningar kan vara svåra att uthärda, särskilt när de är kroniska. När vi arbetar för att uppnå balans i energisystemet märker man ofta en förändring och lindring i smärtnivån. En viktig aspekt är också att man genom att arbeta med det omedvetna kan förändra uppfattningen av smärtan och lära sig smärthantering på ett annat sätt. De som lever i konstant smärta vet hur stor skillnad bara 15-20% kan göra. För den som upplevt fysiska trauman (skada) vet också att kroppen försöker undvika att skadan slits upp igen, vilket ofta resulterar i spänningar och smärta över tid på andra ställen i kroppen.  Från hösten 2022 erbjuder vi även massageterapi i form av Klassisk och Terapeutisk massage, antingen som isolerade behandlingar eller i kombination med andra terapiformer.

 

Ilska/Frustration/Irritation

Ilska och frustration är ett sätt att både reagera och avreagera. Vissa har aldrig lärt sig andra sätt att visa eller hantera känslor än att använda ilska. Det kan ha varit den enda accepterade känslan bland omgivningen när du växte upp.

Andra har anledning att vara arga och rasande om de har blivit kränkta. Oavsett vilket kan det bli en belastning för både dig själv och omvärlden, om du känner att du inte kan hantera eller bemästra ilska eller frustration. Då finns det hjälp att få. Det handlar om att förstå varför man blir arg, vad utlöser det och hur kan jag förhindra att det får övertaget? Kombinationen av att få insikt och arbeta med det undermedvetna ger ofta bättre resultat än enbart samtalsterapi.

 

Dålig självkänsla/självbild

Mentalt handlar det om att ta tillbaka kontrollen och bemästra sitt eget liv. Lär dig känna igen triggers, ta fram negativa tankar i ljuset och titta på det från andra vinklar och programmera om de tankarna. Ta reda på vilka relationer som är bra för oss och vilka som dränerar oss på energi. Att andras reaktioner är deras ansvar och inte vårt. Behöver du jobba med din självkänsla och känna att du duger och är VÄRDIG. Det kan vi hjälpa dig med, men du måste vara beredd att anstränga dig och jobba på dig själv!

bottom of page