top of page

Hva kan behandles?

Hva kan behandles?

Stress/Overveldelse

Er hele du i konstant beredskap? Føler du at du ikke strekker til eller at du har altfor mye på deg? Prøver du å ta ansvar for andre mennesker, deres følelser og reaksjoner? Liker du best å gjøre alt selv fordi da har du kontroll på at det blir gjort skikkelig? Er du ukomfortabel i din egen stillhet og slukner heller foran tv-en, enn å gå og legge deg tidlig?

Kanskje du ofte blir forkjølet eller syk når du endelig har ferie og kan slappe av. Og når du skal hvile så ligger du og skroller på sosiale medier eller ser på strømmetjenester?

Føler du at du er på feil sti eller at du ikke helt vet hva du vil, fordi du setter alle andres behov foran dine egne?

Igjen handler det om å ta tilbake styringen, roe ned og finne balansen i eget liv!

 

Angst/Uro/Depresjon

Angst, uro og depresjon er noe som preger de fleste til tider i større og mindre grad.  De fleste opplever at både energi og humør går opp og ned i perioder, men noen ganger blir det så hemmende at vi ikke klarer å komme oss videre uten hjelp. Angst er en redsel, frykt og for det meste knyttet til noe uvisst, uforutsigbart, noe vi ikke kan styre.

Kanskje gjør vi alt for å unngå ubehag og det som utøser angsten og noen ganger blir angst for angsten den verste delen. Angst, uro og depresjon er noe vi føler sterkt i kroppen rent fysisk, og da er vi tjent med å jobbe med det også på et fysisk nivå. 

Mentalt handler det om å ta tilbake styringen og mestre eget liv. Lære å kjenne igjen triggere, ta frem negative tanker i lyset og se på det fra andre vinklinger og omprogrammere de tankene. Finne ut hvilke relasjoner som er bra for oss og hvilke som tapper oss for energi. At andres reaksjoner er deres ansvar og ikke våre. Trenger du å jobbe med selvfølelsen og føle at du er GOD NOK og VERDIFULL. Det kan vi hjelpe deg med, men du må være forberedt på å gjøre en innsats og jobbe med deg selv!

 

Traumer

Traumer kan være store og små hendelser der ubearbeidede følelser har satt spor i oss. Noen ganger hindrer det oss fra å gå videre eller leve slik vi egentlig ønsker. Enkelte ganger vet vi ikke en gang hvorfor det er slik, vi vet bare at vi ødelegger for oss selv eller hindrer oss selv fra å lykkes, Kanskje blir vi trigget av noe, og vi kjenner at det er en ulempe for oss.

Når vi jobber med traumer både fysisk og med det ubevisste sinn, oppnår vi ofte raskere og bedre resultater enn kun gjennom samtale. Dette er fordi vi skaper en trygg plattform der det bevisste og ubevisste sinn kan jobbe mot samme mål, i stedet for å være i konflikt.

 

Søvnproblemer

Det å oppleve søvnproblemer er noe vi alle gjør fra tid til annen. Men å gå uten nok søvn over tid, er forferdelig og bare de som virkelig har opplevd å sove dårlig over lang tid vet hvor utmattende og nesten utslettende det kan være. Søvnproblemer kommer ofte sammen med og av tankekjør, det kan utløses av traumer eller flashbacks, men også depresjon, uro, bekymringer og sykdom kan føre til søvnvansker.

 

Vektnedgang/Vektkontroll

Mange mennesker har et sterkt ønske om å ha bedre kontroll over vekten. Det kan være mange grunner til at man føler at man ikke har den vekten man ønsker, men i motsetning til de aller fleste dietter og behandlingsmetoder så er vår viktigste oppgave å finne rotårsaken til vektproblemene. Dersom vi finner at der ligger traumer og evt. følelser som er knyttet til problemene. så benytter vi oss av ulike metoder for å fjerne blokkeringer og mentale sabotører. Den det gjelder lærer også å kjenne igjen triggere og hvordan bruke teknikker de har lært når utfordringer eller sug oppstår. Vi kan jobbe med det ubevisste sinn og få til ønskede indre endringer, slik at det ikke blir en kamp med viljestyrken.

 

Avhengighet

Avhengighet kan være knyttet til sukker, alkohol og andre rusmidler, snus eller røyk, shopping, spilling, men kan også være avhengighet av sosiale medier, trening eller annet. Fellesnevneren er at avhengigheten går ut over livet og at man føler at det styrer tanker og adferd i en altfor stor grad.

 

Prokrastinering/Motivasjon

Innen toppidrett regnes utvikling av de mentale ferdighetene like viktige som den fysiske treningen. Dette er ikke tilfeldig, da våre mentale ferdigheter bidrar til at vi lykkes eller mislykkes, avhengig av hvordan vi bruker dem. Vi mennesker har et utrolig potensiale som de aller fleste ikke drar nytte av fullt ut. Med de riktige verktøyene kan mental trening sørge for at du presterer bedre, når de målene du setter deg og at du holder motivasjonen over tid. Problemer med prokrastinering og selvsabotasje er noe de fleste kjenner til, men dette kan unngås når vi fjerner motstand i det ubevisste sinn.  

 

Fobier/Flyskrekk/Frykt

Fobier er en urasjonell frykt fra noe som ikke nødvendigvis er så farlig. Allikevel føles det veldig overveldende og det kan bli utrolig hemmende. Fobi for vann, edderkopper, slanger, høyder, insekter, tunneler, broer, spy er noe som ofte er en fordel å jobbe med på det ubevisste planet, da det bevisste jeget som oftest vet at frykten er irrasjonell, men den er der likevel.

 

Livsmestring/Relasjoner/Sorg

Noen ganger står vi helt fast, det føles som at vi verken kan gå fremover eller bakover. Det kan være en relasjon som rett og slett fungerer dårlig og vi ikke vet hvordan vi kan snu det. Det kan være at vi har mistet en person som sto oss nært og selv om det har gått forholdsvis lang tid så føler vi ikke at vi klarer å gå videre. Eller det kan være at vi står ovenfor store eller vanskelige beslutninger og trenger noen å snakke med og bolle ideer med, som kan se ting litt fra utsiden. 

 

Smerte/Spenninger

Smerte og fysiske spenninger kan være vanskelig å holde ut med, spesielt når de er kroniske. Når vi jobber med å få balanse i energisystemet merker man ofte en endring og lindring i smertenivået. Et viktig aspekt er også at gjennom å jobbe med det ubevisste sinn kan man endre oppfattelsen av smerten og lære smertehåndtering på en annen måte. De som lever i konstant smerte vet hvor stor forskjell bare 15-20% kan være. For de som har opplevd fysisk traume (skade) vet også at kroppen prøver å unngå at skaden rives opp igjen, hvilket ofte resulterer i spenninger og smerter over tid andre steder i kroppen.  Fra høsten 2022 tilbyr vi også massasjeterapi i form av Klassisk og Terapeutisk massasje, enten som isolerte behandlinger eller i kombinasjon med andre terapiformer.

 

Sinne/Frustrasjon/Irritasjon

Sinne og frustrasjon er en måte å både reagere og avreagere på. Noen har aldri lært andre måter å vise eller håndtere følelser på, enn og bruke sinne. Det kan ha vært den eneste aksepterte følelsen hos omgivelsen når man vokste opp.

Andre har grunn til å være sinte og rasende hvis urett er blitt gjort mot dem. Uavhengig så kan det bli en belastning for både en selv og omverden, hvis man opplever at man ikke kan håndtere eller mestre sinne eller frustrasjon. Da finnes det hjelp å få. Det handler om å forstå hvorfor man blir sint, hva er det som trigger og hvordan kan jeg unngå at det får overtaket? Kombinasjonen med å oppnå innsikt samt og jobbe med det ubevisste sinnet, gir ofte bedre resultater enn kun ved samtaleterapi.

 

Dårlig Selvtillit/Selvbilde

Mentalt handler det om å ta tilbake styringen og mestre eget liv. Lære å kjenne igjen triggere, ta frem negative tanker i lyset og se på det fra andre vinklinger og omprogrammere de tankene. Finne ut hvilke relasjoner som er bra for oss og hvilke som tapper oss for energi. At andres reaksjoner er deres ansvar og ikke våre. Trenger du å jobbe med selvfølelsen og føle at du er GOD NOK og VERDIFULL. Det kan vi hjelpe deg med, men du må være forberedt på å gjøre en innsats og jobbe med deg selv!

bottom of page