top of page

 

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet regnes i dag ikke som en sykdom men som et yrkesfenomen.

 

Verdens helseorganisasjon definerer utbrenthet i ICD-11, som et syndrom som er et resultat av kronisk stress på arbeidsplassen som ikke er blitt håndtert på en vellykket måte.

 

Utbrenthet defineres ofte som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon som vanligvis gir både fysiske og psykiske plager. Ofte er det resultatet av en prosess som har pågått i flere år og som vanligvis begynner med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter.

 

Tegn på utbrenthet

Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt og mentalt utslitt, overbelastet, tappet for energi, trøtt og deprimert. Utbrenthet fører også til reduserte prestasjoner, og det kan påvirke hverdagsaktiviteten hjemme.

 

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale;

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne

Andre typiske kjennetegn kan være;

 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet
 • Forandret søvnmønster - du sover mer eller mindre enn før
 • Forandret appetitt
 • Problemer med mage/tarm
 • Du blir lett syk
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen er over
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på fritiden.

 

bgImage

Utbrenthet kan ramme mennesker i alle yrkesgrupper

 

Forskjell på stresset og utbrent

Utbrenthet er ikke det samme som stress. Avhengig av din type personlighet så kan du reagere positivt på stress. Faktum er at noen synes at litt stress hjelper en å føle seg mer produktiv og motivert.  

For mye stress og press på andre siden kan føre til utbrenthet. I de tilfellene så vil du føle deg, som uttrykket tilsier, utbrent. Så mens stress i små mengder kan være positivt, så er utbrenthet å regne som negativt. 

bottom of page