Sinne/Frustrasjon/Irritasjon

Sinne og frustrasjon er en måte å både reagere og avreagere på. Noen har aldri lært andre måter å vise eller håndtere følelser på, enn og bruke sinne. Det kan ha vært den eneste aksepterte følelsen hos omgivelsen når man vokste opp.

Andre har grunn til å være sinte og rasende hvis urett er blitt gjort mot dem. Uavhengig så kan det bli en belastning for både en selv og omverden, hvis man opplever at man ikke kan håndtere eller mestre sinne eller frustrasjon. Da finnes det hjelp å få. Det handler om å forstå hvorfor man blir sint, hva er det som trigger og hvordan kan jeg unngå at det får overtaket? Kombinasjonen med å oppnå innsikt samt og jobbe med det ubevisste sinnet, gir ofte bedre resultater enn kun ved samtaleterapi.