Prokastinering / Mangel på motivasjon / Prestasjon 

Innen toppidrett regnes utvikling av de mentale ferdighetene like viktige som den fysiske treningen. Dette er ikke tilfeldig, da våre mentale ferdigheter bidrar til at vi lykkes eller mislykkes, avhengig av hvordan vi bruker dem. Vi mennesker har et utrolig potensiale som de aller fleste ikke drar nytte av fullt ut. Med de riktige verktøyene kan mental trening sørge for at du presterer bedre, når de målene du setter deg og at du holder motivasjonen over tid. Problemer med prokrastinering og selvsabotasje er noe de fleste kjenner til, men dette kan unngås når vi fjerner motstand i det ubevisste sinn.