Fobier/Flyskrekk/Frykt

Fobier er en urasjonell frykt fra noe som ikke nødvendigvis er så farlig. Allikevel føles det veldig overveldende og det kan bli utrolig hemmende. Fobi for vann, edderkopper, slanger, høyder, insekter, tunneler, broer, spy er noe som ofte er en fordel å jobbe med på det ubevisste planet, da det bevisste jeget som oftest vet at frykten er irrasjonell, men den er der likevel. 

Til tross for hva de fleste tror så kommer flyskrekk sjelden av en dårlig flyopplevelse. For veldig mange mennesker utgjør det en utfordring i jobb- og sosiale sammenheng når de ikke kan reise med fly, eller at det koster dem så mye at det fører til mye angst og bekymringer både i forkant og etterpå. Gjennom å finne rotårsaken til flyskrekk, samt kunne behandle det med f eks hypnose, så kan vi omprogrammere koblingen i det ubevisste sinn slik at det ikke lenger blir en utfordring.